Banner
menu
     Maria Theresia

De vorstin

 

Na de Romeinse tijd, in het begin van onze jaartelling, leefden en stierven Roermondenaren onder het bewind van talrijke heersers. In de tumultueuze opeenvolging van zoveel soevereine Huizen en Heersers, was er één Vrouw: Maria Theresia die Roermond heeft geregeerd. Als Oostenrijkse vorstin schonk zij Roermond de Maria-Theresiabrug (Steenen Brug) en daarmee een belangrijke verbinding met het Europese achterland.

 

 


 

Maria Theresiabrug/ Steenenbrug Roermond
 

© STICHTING STADSBEIAARD ROERMOND.