Banner
menu
     Beeldenspel

 

De figuren van het beeldenspel op het carillon bestaat uit: de bouwmeester, de kleermaker, de nar, de papierschepper, de bisschop, de orgeldraaier, de smid en de vorstin. Alle beelden hebben een verwijzing naar de historie van Roermond en komen uit het atelier van de Nederlandse kunstenaar Joep Nicolas van Ronkenstein. Nicolas woont en werkt sinds 1963 in de gemeente Beesel.

     
 

STICHTING STADSBEIAARD ROERMOND.